reglementen clubcompetitie

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
2. De wedstrijdcommissie die optreedt namens de vereniging HSV ’t Dobbertje draagt zorg voor de organisatie van  de   wedstrijden. Per wedstrijd zijn zij aanwezig dan wel vertegenwoordigd. Zij verzorgen de inschrijving, loting, uitzetten parcours,  weging en prijsbepaling.
3. Verhouding van de prijzen bedraagt 1:3 ( bv 21 deelnemers geeft 7 prijzen). Gewonnen dagprijzen worden op de     eerstvolgende wedstrijd aan de winnaars uitgekeerd.
4. Hengelkeuze- en lengte zijn vrij.
5. Het voeren en vissen met “verse de vase”, gekleurde maden of imitaties hiervan zijn verboden.
6. Er wordt gevist op nummer.
7. Er wordt gevist op gewicht. Alle gevangen vis telt met uitzondering van snoek en snoekbaars en PALING!
8. Na het eerste signaal mag er worden gevist en gevoerd. Het zwaar voeren is toegestaan tot 5 minuten na aanvang van de wedstrijd. Licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan.
9. Een zogenaamde cup-set mag niet worden gebruikt als men een tuig/hengel te water heeft en mag zich niet boven het water bevinden voor aanvang wedstrijd. 
10. Leefnetten dienen in het water te blijven tot het moment van wegen.
11. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken, in te korten, af te gelasten of geheel uit te stellen. Indien een wedstrijd onderbroken wordt mogen er tijdens deze onderbreking geen hengeltuigen te water blijven.
12. HSV ’t Dobbertje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade of diefstal opgelopen voor, tijdens af na de wedstrijd.
13. Bij het verlaten van de visplek deze schoon en netjes achterlaten
14. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie van HSV ’t Dobbertje.
15. Overtreding van dit reglement houdt diskwalificatie in.Bestuur ’tDobbertje.