geschiedenis

De oprichtingsvergadering werd gehouden op 10 mei 1946 in café Jonker te Erica. Er waren 9 personen aanwezig. Hieruit werd een bestuur gekozen.

  • G.Vos        (voorzitter)
  • F.Kamst    ( secr. / penn.)
  • H.ten Braak (bestuurslid)
  • H.Doevendans (bestuurslid)
  • M.Meyering ( bestuurslid)

Een week later was het ledental al gegroeid tot 40. Op de eerste jaarvergadering werd dan ook medegedeeld dat het ledental zich had vermeerderd met 49 zodat het aantal leden op 89 kwam.Op een gecombineerde bestuursvergadering samen met HSV 't Baarsje op 4 december 1947 kwam er een voorstel van HSV 't Baarsje ( de heren de Lange en Arends) om tot een samenvoeging te komen van beide verenigingen. Dit werd door beide besturen goedgekeurd en er werd besloten om onder de naam HSV 't Dobbertje door te gaan. De samenwerking heeft geduurd tot 25 februari 1952 toen werd de HSV weer opgesplitst en ging HSV 't Baarsje weer onder eigen naam verder. Vanaf die tijd is HSV 't Dobbertje verder gegaan en uitgegroeid tot een gezonde vereniging met in totaal 1050 leden.