alamnummer velt en vecht

Calamiteit melden

Heeft u dode vissen of vogels in het water gezien? Is er een gemaal uitgevallen? Is het oppervlaktewater vervuild met bijvoorbeeld olie of mest?
Bel dan het Centraal Meldpunt van Waterschap Velt en Vecht (0524) 592300.
Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Als u belt,zorg dan dat u de volgende informatie bij de hand heeft. Om te beginnen over wat er aan de hand is. Functioneert een rioolgemaal niet goed? Zit er een breuk in een persleiding? Staat het water te hoog of te laag? Ziet u mest of olie op het oppervlaktewater? Zijn er vreemde stoffen geloosd? Liggen er dode dieren in het water? Groeien er algen? Enzovoorts.
Daarnaast willen wij graag weten wat de vermoedelijke oorzaak is van het incident en waar u het heeft waargenomen: in welk water, op welke plek, bij welk gemaal?
Ook horen wij graag de omvang van het incident en alle andere bijzonderheden zoals bijvoorbeeld kleuren, geuren en het doorzicht van het water.

Zodra er een melding binnenkomt, gaan wij zo snel mogelijk op de plek kijken. Als het nodig is nemen wij meteen passende maatregelen.

Calamiteiten, Een incident kan zo ernstig zijn dat wij spreken van een calamiteit.
Het waterschap kan zo’n probleem dan niet op eigen houtje oplossen. Er komt dan een gecoördineerde aanpak, samen met de gemeente en de hulpverleningsdiensten.


Muskusratten : Ziet u een muskusrat? Bel dan tijdens kantooruren (0524) 592222.